Roll of Honour

S. S. C and C. B. S. E. EXAMINATION

S. S. C EXAMINATION

 
Year Name of the Student Highest School

1998-1999  Miss. Suchitra Narayan  83.86%  100% 
1999-2000  Miss. Thakkar Deepa Ashwin  85.06%  93.93% 
2000-2001  Miss. Kulkarni Yogita Raman  88.40%  100% 
2001-2002  Master. Menon Aditya Ravindran  88.13%  97.72% 
2002-2003  Miss. Shet Shruti Datta  88.40%  100% 
2003-2004  Miss. Rao Megha Nagraj  90.80%  100% 
2004-2005  Miss. Chogale Manasi Manohar  88%  100% 
2005-2006  Miss. Borkar Sayali Susheel  89.20%  100% 
Master. Panjwani Tausif Tanvir  89.20%  100% 
2006-2007  Master. Dasgupta Animesh Ashesh  89.38%  100% 
2007-2008  Miss. Varsha Varadarajan  90.76%  100% 
Master. Kashid Ronak Vivek  90.76%  100% 
2008-2009  Miss. Shetty Dasvit Sadanand  93.53%  100% 
2009-2010  Miss. Moharil Noopur Nitin  95.09%  100% 
2010-2011  Miss. Nevrekar Meghali Hemant  99.82%  100% 

C. B. S. E. EXAMINATION

 
2011-2012  Master. Divekar Shubham Jayant  95.20%  100% 
2012-2013  Miss. Neglur Suparna Suhas  94.40%  100% 
2013-2014  Master. Vaibhav Hariharan  99.60%  100% 
2014-2015  Master. Chakraborty Soubhik Parthapratim  95.80%  100% 
2015-2016 Miss Esha Hasmukh Pandya  97.00% 100%
2016-2017  Master Udit Udayan Gor 95.00%  100%